INGYENES NYELVI, INFORMATIKAI ÉS VÁLLALATVEZETÉSI KÉPZÉS A KERESZTFÉLÉVBEN 

2017. február elejétől a KSZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája újra meghirdeti INGYENES nyelvi, informatikai és vállalatvezetési képzéseit.

Szeretnénk a választást az érdeklődők számára a következő általános tudnivalókkal megkönnyíteni:

Az ingyenes nyelvi képzés szakképzettséget adó tanfolyamok részeként folyik. A jelentkező előképzettségétől függően a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)  és a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) képzésünkre nyer felvételt.

A képzések időtartama 1 év.

Óraszámok: 504 óra, melyből kb. 60% (310 óra) idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.

Az 1 éves képzés nyelvi szintje és kimeneti céljai:

1) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
2) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.

Jelentkezési feltételek:

  • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
    (1 éves, esti felnőttoktatás) bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakma
  • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) (1 éves, esti felnőttoktatás) bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, amely nyelvi alapképzettséget feltételez. A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkezők ezért szintfelmérő teszten vesznek részt.

Bármely felsőoktatásban szerzett végzettség elfogadható a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője képzések szakmai előképzettségeként.

Jelentkezés és további tájékoztatás az 56/461-144-es telefonszámon, illetve személyesen iskolánk központi épületének titkárságán.

Szeretettel várjuk képzésünkön!

Karcagi Szakképzési Centrum Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 37.
suli@veressj.sulinet.hu
https://www.facebook.com/kgszi/

Tájékoztató a jelentkezési lap kitöltéséhez

Kedves Jelentkezőnk!

Szeretnénk segítséget adni a jelentkezési lap iskolánkra vonatkozó adatainak kitöltéséhez.

Az ismerős táblázatba a következők kerülnek:

  • az iskola OM azonosítója: 203040
  • neve: KSZC Kunszentmártoni Gimnázium Szakgimnázium és Szakközépiskolai
  • címe: 5440 kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37.

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely és a tanulmányi terület kódja attól függ, hogy melyik telephelyünkön folyó képzésre jelentkezel.

Szakgimnáziumi képzéseink esetében a telephelykód 009,

a tanulmányi terület kódja pedig a következő lehet:

411, ha informatika szakmacsoportra jelentkezel CAD-CAM informatikusnak;

412, ha vendéglátás – túrisztika szakmacsoportra jelentkezel turisztikai szervező értékesítőnek;

413, ha a rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoportra jelentkezel közszolgálati ügyintézőnek;

414, ha oktatás szakmacsoporton pedagógia ágazati oktatásra jössz hozzánk pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés megszerzéséért.

Szakközépiskolai képzéseink esetében a telephelykód 008,

a tanulmányi terület kódjai pedig a következők lehetnek:

421, ha kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton eladó szakképesítést szeretnél;

422, ha építészet szakmacsoporton kőműves szakképzésre jelentkezel;

423, gépészet szakmacsoporton gépi forgácsoló szakképesítést szeretnél;

424, ha gépészet szakmacsoporton épület- és szerkezetlakatos szakképesítésre jelentkezel.

 

Várjuk jelentkezésed!

Paulovics Illés tanár úr

2016. december 30-án elhunyt Paulovics Illés, a Kunszentmártoni József Attila Gimnázium nyugalmazott tanára.
Paulovics Illés a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, matematika-fizika szakon szerzett középiskolai tanári diplomát. Egyetemi tanulmányait követően 1956 szeptemberében került a József Attila Gimnáziumba, ahol lelkesedésének, töretlen munkabírásának köszönhetően az iskola egyik meghatározó tanáregyéniségévé vált. Itt dolgozott nyugdíjazásának évéig, majd óraadóként segítette tovább a középiskola működését. Több mint négy évtizeden keresztül, 42 éven át tevékenykedett aktívan a tudomány, a nevelés, az oktatás szolgálatában.
Tanári munkája során szívesen foglalkozott az iskola tehetséges tanulóival. A Középiskolai Matematikai – és Fizikai Lapok feladatmegoldó versenyein évről évre eredményesen szerepeltek diákjai, közülük sokan részt vettek az Arany Dániel matematika versenyen és a középiskolai fizika versenyeken. Az általa felkészített tanulók között volt megyei-, sőt országos első helyezett is. Sok esetben volt döntő szerepe abban, hogy tanítványai milyen irányban folytatták tanulmányaikat. Pedagógiai munkássága nyomán a Kunszentmártonban érettségizettek közül több matematikus, fizikus, pedagógus került ki. Középiskolánk tantestületének jelenlegi tagjai közül többen általa ismerték meg a matematika, fizika törvényszerűségeit, s követték példamutató tanári hivatását.
Nem csak tanítványait, hanem kollégáit is segítette az eredményes munkavégzésben. A fiatal, pályakezdő pedagógusoknak szívesen átadta tapasztalatait. Rendszeresen vállalt érettségi elnöki feladatokat, szakmai tanácsadásokat. Széleskörűen tájékozott volt szakterületeinek újdonságai terén. Igazi kísérletező tanár volt. Fontosnak tartotta a törvényszerűségek valódi megtapasztalását. A fizikaszertár felszereltségét számtalan saját fejlesztésű kísérleti eszközzel is gyarapította.
Az átadott tudást következetesen számon kérő, a diákok szemében olykor szigorúnak tűnő módszerei ellenére igen népszerű volt a tanulók körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a diákönkormányzat által adományozott a „Gimnázium Legjobb Tanára” cím.
Sokoldalúságát bizonyítja, hogy az iskolai kézilabda csapat edzőjeként és a sakkot kedvelő diákok patrónus tanáraként is számtalan sikert ért el.
1981-ben magas szintű nevelő-oktató munkájáért a Művelődési Minisztérium dicséretben részesítette, 1989-ben pedig a „Kiváló Munkáért” kitüntetéssel jutalmazta a Művelődési Miniszter.
1996-ban, negyvenévnyi pedagógusi szolgálat után, városunk képviselőtestülete Kunszentmárton Város Pedagógiai Díját adományozta számára.
Tanári pályafutásának végén Pedagógusi Szolgálati Emlékéremmel tüntették ki, majd az oktatás szolgálatába állásának félévszázados évfordulóján egykori egyetemének aranydiplomáját vehette át.
Fájó szível búcsúzunk egykori tanárunktól, kollégánktól. Emléke örökké szívünkben él.