Határtalanul 2017

Hosszú utat jártunk be határtalanul. Térben is és időben is, és rengeteg élménnyel gazdagodtunk.

Iskolánk évek óta nyújt be pályázatot a Határtalanul! program keretében. A cél mindenesetben hasonló, ismerkedés a diákokkal, a régióval, a látókör szélesítése. Ebben a tanévben azonban bővítettük ezeket a célokat, felelevenítettünk egy húszéves testvériskolai kapcsolatot a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Líceummal.

Ősszel látogattak el hozzánk egy hétre. Az itt töltött néhány nap alatt világossá vált, hogy milyen rövid is ez az idő. Igyekeztünk bemutatni a változásokat, a vendégek részt vehettek elméleti órákon, gyakorlati foglalkozásokon, még az általános iskolával közösen rendezett közösségi napra is meghívtuk őket. A helyi programok tetőpontja volt, amikor polgármester úrral a vendégek és a mi diákjaink elültettek a város főterén egy bükkfát az elmúlt húsz évre emlékezve és a jövőbeli töretlen együttműködés reményében.

Láthatóan ugyanez volt a célja testvériskolánknak, amikor a látogatást viszonoztuk. A március 15-i Nemzeti Ünnepre érkeztünk Csíkszentmártonba, ahol a régi szeretettel fogadtak bennünket. Az ünnepnek nemcsak nézői, hanem aktív résztvevői is voltunk, de az ott töltött három napban bejártuk Alcsíkot, és Pál Zoltán aligazgató úr abban is nagyon sokat segített, hogy az először Erdélybe látogató diákjaink megismerjék a tájat, a falu történetét és a falu jelenlegi életét.

Az utazás elérte célját. Nemcsak azért, mert jól dolgoztunk, hanem azért is, mert az erdélyi táj, nemzeti színű szalag a mai gyerekekben is megmozgat valamit, a valahova tartozás érzése mindannyiunkban ott van életkortól függetlenül. Egészen biztos, hogy kialakultak kötődések, kapcsolatok, és mindkét iskola diákjai útra kelnek még, hogy Erdélyt vagy az Alföldet újralássák.

Tanévzáró középiskolánkban

A KSZC Kunszentmártoni tagintézményében június 26-án 14 órakor az ünnepélyes tanévzáró kezdetét vette.  Az udvaron történő felsorakozás után elhangzott a Himnusz, majd Kissné Balla Ágnes igazgatóasszony köszöntötte a résztvevőket. Pardi Sándor, a KSZC főigazgatója, majd Wenner-Várkonyi Attila, városunk polgármestere megtartotta ünnepi beszédét. Ezt követően igazgató asszony mondta el tanévzáró gondolatait. Értékelte a diákok, tanárok tanévben végzett munkáját, teljesítményét. Ekkor került sor a jutalmak átadására, melyeket példamutató magatartásért, kitartó szorgalomért, kiemelkedő szakmai munkáért és versenyeken való sikeres szereplésért vehettek át a tanulók. Először Wenner-Várkonyi Attila adta át az arra érdemes tanulóknak a város által felajánlott 14 tabletet. Ezután két díj került átadásra: a Veress János jutalomdíjat idén Kupecz Balázs 11. A osztályos tanuló, és kedves kollégánk Bíró István kapta. A Licsicsányi István emlékdíjat Vajda Nóra 12.D osztályos tanuló vehette át. Ezt követően a jól teljesítő tanulók jutalomkönyveket kaptak, melyeket Pardi Sándor főigazgató úr adott át.  A Szózat elhangzása után az osztályfőnökök vezetésével termeikbe vonultak a diákok, ahol átvehették bizonyítványaikat.

A tanévzáró után a tablettel megjutalmazott diákok közül néhányan megosztották velünk gondolataikat:

Vajda Nóra 12.D:

„Nehéz szavakba önteni, hogy mit jelentett számomra ez az elmúlt 4 év. Rengeteg élményt és emléket kaptam ettől az iskolától. Csodálatos embereket ismerhettem meg mind a diákok, mind a tanárok személyében. Nem tudok elég hálás lenni a sok segítségért, a beszélgetésekért, a tanácsokért, habár tudom magamról, hogy ezeket nem mindig pozitívan fogadja az ember. Ha újra kellene kezdenem a középiskolai tanulmányaimat, másodjára is ide jelentkeznék.”

Kiss Tamara 12.D:

„A gimnáziumi tanulmányaim során ebben a középiskolában rengeteg új élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam. A közös programok és a kirándulások összehozták a közösséget, sok barátság kötődött. A tanárok rendkívül barátságosak és segítőkészek, mindig bizalommal fordulhattunk feléjük. Lelkiismeretesen felkészítettek bennünket az érettségi vizsgákra. Kitartással és szorgalommal itt is el lehet érni azt, amit más iskolákban és ehhez itt minden segítséget megkaptunk.”

Jernei Mihály 10.K:

„Számomra nagy megtiszteltetés ez az ajándék. Örülök, hogy ebben a tanévben ismételten remek programokon vehettem részt az iskola szervezésében. Örülök, hogy ebben az iskolában tanulhatok.”

Rónyai Rebeka 10.K:

„Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a díjat. Köszönöm szépen tanáraimnak és az egész iskolának a támogatást, az egész éves biztatást, segítséget. Örülök, hogy ilyen remek iskolába járhatok.”

Szabados Kinga Júlia 10.K:

„Számomra nagy megtiszteltetés ez az ajándék. Az iskolával sok színes programon vehettem részt, melyekre a felkészítést ezúton is szeretném megköszönni tanáraimnak. Nélkülük nem sikerült volna.”

A nyári szünetre ezúton kívánok minden diákunknak, az összes dolgozónknak jó pihenést, kellemes kikapcsolódást!

                                                                Kissné Balla Ágnes

  igazgató

Gyászhír

2017. június 22-én elhunyt Bíró István, a Karcagi Szakképzési Centrum Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanára. Bíró István a gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte meg mezőgazdasági gépészmérnöki diplomáját 1982-ben, majd szakmai tudását 1988-ban a műszaki-kereskedelmi, 2001-ben környezetvédelmi kiegészítő képzésen mélyítette el. Tanulmányait követően a termelésben helyezkedett el, majd 2011. augusztus 20-án iskolánk tantestületéhez csatlakozott. Lelkesedésének, töretlen munkabírásának köszönhetően az iskola egyik meghatározó egyéniségévé, szakoktatójává vált. A gépi forgácsoló és szerkezetlakatos szakmai képzésben tanított elméleti tantárgyakat, később osztályfőnöki feladatok ellátására is kapott megbízást. Pedagógusi munkáját alapos szakmai felkészültség jellemezte. Adminisztrációs munkáját precízen, megbízhatóan végezte, nagy hangsúlyt fektetett a határidők betartására. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségének köszönhetően a diákokkal közvetlen, de a hivatalos tanár-diák viszonyt megtartó kapcsolatot alakított ki. A termelésben szerzett tapasztalatait minden esetben igyekezett átadni a tanítványainak, az elméleti tananyagot gyakorlati példákkal hozta közelebb diákjaihoz. Tanítványaival üzemlátogatásokon vett részt, szakmai kirándulásokat szervezett. A vasas szakmákhoz szükséges szemléltetőeszközök kiválasztásában részt vett, ezek használatát beépítette mindennapi munkájába.

A Szakma Kiváló Tanulója versenyre tanulókat készített fel, rendszeres foglalkozott velük a délutáni órákban. A szintvizsgák, szakmai vizsgák szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vett. Tagja volt a szakmacsoportos bizottságnak a TISZK-nél és részt vett a gyakorlati képzőhelyek eszköz értékelésében is. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 2013-ban a Nagykun Diák Sportviadal megnyitó ünnepségét sikeresen megszervezte és a sporteseményen a versenyek lebonyolításában is részt vett.

A nevelőtestület tagjaival jó kapcsolatot alakított ki, nem csak tanítványait, hanem kollégáit is segítette az eredményes munkavégzésben.

A tantestület 2017-ben Bíró Istvánnak adományozza posztumusz a Veress János jutalomdíjat az intézményben végzett példamutató pedagógus munkásságáért.

Fájó szível búcsúzunk egykori tanárunktól, kollégánktól. Emléke örökké szívünkben él.